La reforma que necessites

A Gascon realitzem tot tipus de reformes a vivendes, locals, comerços, indústria i oficines. Coordinem la reforma integral des del disseny fins als acabats de banys, cuines, paviments, instal·lacions d’aigua, gas, electricitat, parets….

Ens fem càrrec de la rehabilitació i neteja de façanes d’edificis per tal que recuperin la seva aparença original. Fem un estudi complet de com era l’edifici en el moment de la seva construcció i de les deficiències de l’obra, per poder recuperar tots els detalls de l’estructura i fer un sanejament i neteja complet, inclosos balcons, forjats, pintures, escultures i altres elements.

Busquem la solució adequada a cada projecte, utilitzant els productes més adequats o treballant en espais de difícil accés.

Tipus de serveis

  • Feines de paleta
  • Pladur
  • Enguixat
  • Arrebossats i monocapes
  • Enrajolats i marbres
  • Paviments
  • Impermeabilitzacions
  • Fontaneria, lampisteria i climatització
  • Serralleria metàl·lica i d’alumini
  • Carpinteria de fusta, parquets, tarimes i cuines