El teu projecte a mida

Estem especialitzats en projectes de decoració i treballs de pintura decorativa i industrial. Realitzem estudis decoratius integrals, des del disseny d’interiors fins a l’execució de l’obra, tant en vivendes com en locals comercials o industrials.

Gascon va nèixer com una empresa de pintura que ens ha donat una àmplia  experiència per conèixer les necessitats dels nostres clients, i així poder assessorar en la tria de colors, materials i acabats.

Hem portat a terme obres de rehabilitació d’edificis històrics i esglésies, tenint una cura especial en la conservació dels elements originals i utilitzant productes adequats per a la seva conservació.

Tipus de serveis

  • Estucs
  • Envernissats i lacats
  • Senyalització de pàrquings
  • Retolacions
  • Revestiments decoratius
  • Paviments continus
  • Microciment
  • Rehabilitació edificis històrics
  • Pintura en general